Skoč na obsahSkoč na navigaci

Jak a proč se stát čtenářem

Jak se přihlásit?
Rodiče, přijďte s dětmi k nám do dětského oddělení. Zde dostanete přihlášku, kterou vy nebo zákonný zástupce vyplní a my vystavíme dětem průkazku. Průkazky vystavujeme i těm nejmenším dětem, pro které mohou rodiče vybírat z velké nabídky leporel. Přijít můžete také již s vyplněnou přihláškou, předregistraci si můžete připravit přes náš on-line katalog. Podrobnější informace naleznete v záložce služby.
Budeme něco platit?
Každý rok se platí registrační poplatek 50 Kč. 
Co když ztratíme průkazku?
V knihovně vystavíme novou, ale musíte zaplatit 20 Kč.
Pouze první průkazka, kterou dostává vaše dítě při přihlášení, je zdarma.
Jak dlouho můžeme  mít půjčené knihy?
Knihy musíte vrátit do 4 týdnů od data půjčení. Při půjčování se dozvíte přesné datum, do kdy musí být kniha vrácena.
Co se stane, když nevrátíme knihy včas?
Pokud víte, že knížku nestihnete vrátit, prodlužte výpůjčky osobně, telefonicky nebo v online katalogu.
Pokud si knihy neprodloužíte, po čtyřech týdnech se započítává poplatek z prodlení, a to 2x bez písemného upozornění. Následují upomínky e-mailem nebo poštou. Za každou upomínku se platí pokuta, která se zvyšuje. Proto knihy vracejte vždy v termínu, nejlépe hned po přečtení.
Můžeme si knížku zamluvit?
Pokud je kniha zrovna vypůjčená, můžete si ji zarezervovat osobně nebo v online katalogu. Jestliže je titul dostupný, můžete si ho zamluvit prostřednictvím on-line katalogu: služba Získat – odložení z poličky.
Kolik knížek si můžeme půjčit?
Můžete si půjčit neomezené množství knížek a časopisů. Vždy mějte ale na paměti, že je musíte v uvedený datum vrátit nebo prodloužit.
Co když knihu poškodíme nebo ztratíme?
Musíte uhradit škodu, koupit knihu novou nebo se dohodnout s knihovnicí na dalším postupu, který upravuje Rozpis výše poplatků a náhrad. Více informací najdete v dokumentech na stránkách knihovny.
Prosba od nás!
Knihy z naší knihovny nikomu dalšímu nepůjčujte, ručíte za ně pouze vy a vaše děti.
Při výběru knih z regálů je vracejte na původní místo nebo je nechte na odkládacím stolku. Rodiče, dohlédněte na to, aby děti knihy neničily a netrhaly, čekají na ně ostatní čtenáři.
Milý malý čtenáři, chovej se ke knihám dobře. Jako chceš, aby se tví kamarádi chovali k tobě.
A hlavně: budeš-li mít nějaký problém, neboj se do knihovny přijít a obrátit se na paní knihovnici. Spolu určitě vše vyřešíte!


Provozní doba knihovny:
Neděle 14. července 2024
Oddělení
Dopoledne
Odpoledne
Pro dospělé
- z a v ř e n o -
- z a v ř e n o -
Pro děti
- z a v ř e n o -
- z a v ř e n o -
Studovna
- z a v ř e n o -
- z a v ř e n o -
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Nahoru