Skoč na obsahSkoč na navigaci
Content of this page is not available in selected language (en).

Poprvé v knihovně

Městská knihovna v Kralupech nad Vltavou je univerzální veřejnou knihovnou a je otevřená všem bez rozdílu. Navštěvovat kulturní akce, které pořádáme, a využívat doplňkové služby můžete bez registrace v knihovně. Pokud budete chtít využívat výpůjčních služeb, budete se muset zaregistrovat. Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu a uhrazením registračního poplatku. Průkazka je vystavená na jméno a je nepřenosná, každý uživatel musí mít svůj čtenářský průkaz.
Uživatelem knihovny se může stát :
- každá osoba s trvalým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží platným průkazem totožnosti,
- osoby mladší 15 let se mohou stát čtenářem knihovny jen se souhlasem zákonného zástupce, který při registraci osoby mladší 15 let předloží osobně svůj platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti,
- příslušník jiného státu, který má povolení k trvalému pobytu v ČR,
- právnická osoba (instituce) na základě písemného pověření odpovědné osoby.
Podpisem na přihlášce vstupuje uživatel do smluvního vztahu, zavazuje se plnit ustanovení knihovního a výpůjčního řádu a bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky.

Provozní doba knihovny:
Wednesday 21. February 2024
Departments
Morning
Afternoon
Pro dospělé
08:00 - 11:30
12:30 - 18:00
Pro děti
08:00 - 11:30
12:30 - 17:30
Studovna
08:00 - 11:00
12:30 - 18:00
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

To the top